You are here: Početna \ NOVOSTI \ Ovlaštenje Ministarstva poljoprivrede

Ovlaštenje Ministarstva poljoprivrede

Republika Hrvatska, Ministarstvo poljoprivrede, 27. veljače 2014. godine, donosi RJEŠENJE, Klasa: UP/I-310-01/13-01/03, Ur.broj: 525-10/1307-14-5 u kojem Ovlašćuje LABO SANO" d.o.o., PJ 1 laboratorij, kao službeni laboratorij za obavljanje analiza hrane i hrane za životinje u svrhu službene kontrole.